Löv is all we need 

Vi ger förnyelsebart en ny innebörd

Med omtanke levererar vi naturnära dukningskoncept som känns och framförallt, är bra. 

Leafymade grundades med drivkraften att skapa långvariga, positiva förändringar som sträcker sig såväl nära som fjärran.

Vi hämtar resurserna till våra produkter på ett hållbart sätt. Det innebär att vår produktion inte orsakar långvarig negativ inverkan genom resursutarmning.

För våra lövtallrikar använder vi löv från Shorea Robusta-träd som växer i delstaten Odisha i Indien. Kvinnor plockar löven i tropiska naturskogar och då de steriliserar och rengör dem noggrant och syr ihop dem i våra lokala produktionsanläggningar. 

FRÅN SKOG

Anledningarna är många. Vi tar hand om skogen, bevarar känsliga ekosystem, dess biologiska mångfald och samtidigt gynnar lokalbefolkningen som bebor dem.

Förutsättning för livfullhet.

TILL BORD

Maten enar oss. Många av våra mest minnesvärda stunder kommer från matbordet med nära och kära. Leafymade vill vara med och skapa fängslande tillfällen, intressanta samtalsämnen och framförallt en starkare sammanhållning.

Vi tar naturen till bordet.

TILL JORD

Cirkeln sluts och nya kan påbörjas. Våra tallrikar är helt bionedbrytbara, fria från kemikalier och komposterbara så de kan återförenas med jorden de kom ifrån. 

Leaves nothing behind.

Image by paul mocan
CSR_edited.jpg

miljö OCH SOCIALT ANSVAR

Vi värnar om människor  och miljön

Leafymades mål är att göra vår planet renare och vackrare. Vi vill bidra till att bekämpa flera av de största utmaningarna i vår tid: plastföroreningar. Men vi tror också att hållbarhet inte bara är begränsat till miljön – det är därför vi betalar rättvisa löner och erbjuder goda arbetsförhållanden i alla våra produktionsanläggningar.

 
AMFORI_LEAFYMADE_SVERIGE

amfori bsci

amfori BSCI är en företagssammanslutning med över 40 medlemsländer som syftar till att integrera socialt ansvar i deltagarnas affärsprocesser och relationer med sina affärspartner.

Som medlem i amfori BSCI förbinder vi oss att förbättra det sociala välbefinnandet för alla våra intressenter, samtidigt som vi uppmuntrar ett mer hållbart konsumentbeteende. Därför fokuserar vi på värderingar som empowerment, samarbete och ständiga förbättringar och tillämpar dem i hela vår supply chain.

I sAmaRBETE MED

1200px-Coop_logo.svg.png
1200px-Sveriges_Lantbruksuniversitet_Logo.svg.png
uppsala-universitet-logo.png