Löv is all we need 

Vi ger förnyelsebart en ny innebörd

Med omtanke levererar vi naturnära dukningskoncept som känns och framförallt, är bra. 

Leafymade grundades med drivkraften att skapa långvariga, positiva förändringar som sträcker sig såväl nära som fjärran.

Vi hämtar resurserna till våra produkter på ett hållbart sätt. Det innebär att vår produktion inte orsakar långvarig negativ inverkan genom resursutarmning.

För våra lövtallrikar använder vi löv från Shorea Robusta-träd som växer i delstaten Odisha i Indien. Kvinnor plockar löven i tropiska naturskogar och då de steriliserar och rengör dem noggrant och syr ihop dem i våra lokala produktionsanläggningar. 

FRÅN SKOG

Anledningarna är många. Vi tar hand om skogen, bevarar känsliga ekosystem, dess biologiska mångfald och samtidigt gynnar lokalbefolkningen som bebor dem.

Förutsättning för livfullhet.

TILL BORD

Maten enar oss. Många av våra mest minnesvärda stunder kommer från matbordet med nära och kära. Leafymade vill vara med och skapa fängslande tillfällen, intressanta samtalsämnen och framförallt en starkare sammanhållning.

Vi tar naturen till bordet.

TILL JORD

Cirkeln sluts och nya kan påbörjas. Våra tallrikar är bionedbrytbara, fria från kemikalier och komposterbara så de kan återförenas med jorden de kom ifrån. 

Leaves nothing behind.

paul-mocan-IY0oy3SS6jw-unsplash_edited.jpg
CSR_edited.jpg

miljö OCH SOCIALT ANSVAR

Vi värnar om människor  och miljön

Leafymades mål är att göra vår planet renare och vackrare. Vi vill bidra till att bekämpa flera av de största utmaningarna i vår tid: plastföroreningar. Men vi tror också att hållbarhet inte bara är begränsat till miljön – det är därför vi betalar rättvisa löner och erbjuder goda arbetsförhållanden i alla våra produktionsanläggningar.

 
AMFORI_LEAFYMADE_SVERIGE

amfofi bsci

amfori är en företagssammanslutning med över 40 medlemsländer som syftar till att integrera socialt ansvar i deltagarnas affärsprocesser och relationer med sina affärspartner.

 

amfori BSCI är ett initiativ från Foreign Trade Association (FTA) som gör det möjligt för företag att handla på ett ändamålsenligt sätt genom att förbättra den sociala prestandan i sin leverantörskedja. Som medlem i amfori BSCI har vi åtagit oss att följa deras Code of Conduct och att förbättra det sociala välbefinnandet för alla våra intressenter, samtidigt som vi uppmuntrar ett mer hållbart konsumentbeteende. 

 

Grundläggande värderingar:

Empowerment. Att stärka amfori BSCI-deltagarna och deras affärsmönster innebär att utveckla leveranskedjor som respekterar mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter och erbjuder säkra och rättvisa arbetsförhållanden.

Samarbete. En samarbetsanda är nödvändig för att bygga upp en pålitlig relation mellan alla inblandade intressenter och för att se till att det blir en större positiv inverkan.

Kontinuerlig förbättring. amfori BSCI-deltagarna ska genomföra amfori BSCI-uppförandekoden steg för steg och eftersom det inte finns någon mållinje när det gäller miljömässig och social hållbarhet strävar vi alltid efter att ta nästa steg.

I sAmaRBETE MED

1200px-Coop_logo.svg.png
1200px-Sveriges_Lantbruksuniversitet_Logo.svg.png
uppsala-universitet-logo.png