#nowastenoevember - Bortom fysiskt avfall

I vårt snabba samhälle är det lätt att låta saker och ting försvinna - att slösa bort dem. Vi vill uppmana dig att inte slösa bort din tid och uppmärksamhet på saker eller ting som inte gör skillnad, du äger din tid, din uppmärksamhet, energi och dina beslut.


Vad är waste?

Hur avfall definieras är också mycket antropologiskt - det förändras mellan olika sociala sammanhang och levnadsförhållanden. Men spill kan ta sig olika former som sträcker sig längre än ett fysiskt tillstånd. Till exempel, ofta slösar vi också bort möjligheter som vi borde ta tillvara på i stället.


Det betyder dock inte att vi ska ta på oss allting bara för att vi är rädda att vi kan missa möjligheter om vi inte följer med. Det är ofta FOMO (fear of missing out) som får oss att slösa tid, energi och pengar. Vi vill inte missa de senaste trenderna och produkterna. Men frågan är om vi verkligen behöver dem?


Svaret är nej. Att följa trender för att följa dem leder till överkonsumtion och slöseri, så det är mycket viktigt att vara selektiv. Men det faktum att vi ofta måste vara på språng gör det svårare för oss att lugna ner oss och analysera vårt beteende.


Men vad är poängen med #nowastenovember?

Målet med #nowastenovember är att påminna dig om att vara mer medveten om dina handlingar i stället för att göra något bara för att alla gör det. Det kan vara svårt, men du kan göra det.


Ett bra exempel på den här typen av beteende är Black Friday, som äger rum den här månaden. Det är vettigt att köpa saker billigare när man behöver dem. Problemet med Black Friday är att det leder till överdriven konsumtion och därmed till slöseri. Plus, det som tidigare var en dag har nu blivit Black Week.


Detta kan verka väldigt egoistiskt och självcentrerat eftersom vi bara talar om vår tid, vår energi och så vidare. Men detta är en av de få saker som du kan kontrollera och därför är det viktigt att minnas att du också kan göra val som kan ha en positiv inverkan på andra människor. Kom ihåg att du kan göra en förändring - även om den är liten. Du kan göra en förändring genom dina dagliga handlingar men också genom ditt arbete. Men förändringen kommer inifrån och det vill vi påminna dig om.


Av Joana Rebola, Leafymade team
25 visningar

Liknande inlägg

Visa alla