Vikten av cirkulär ekonomi

Det finns en gräns för hur många resurser jorden kan tillhandahålla. Den linjära ekonomin är inte bara beroende av dessa knappa resurser utan resulterar också i ett icke biologiskt nedbrytbart avfall. Det finns dock en möjlighet och en lösning på dessa problem. Om företag och privatpersoner återanvänder avfall som uppstår vid produktionen slutar inte produktens livscykel efter användningen. Det öppnar också en möjlighet för produktionsavfall att också användas. Därför är det av stor vikt i samhället att övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin syftar till att omdefiniera tillväxt, skapa miljömässiga och sociala fördelar genom att bygga upp ekonomiskt och socialt kapital. Den bidrar också till att lösa miljöproblem som plast- och gasföroreningar.


Använd biologiskt nedbrytbara engångsartiklar

Även om det största ansvaret för att uppnå dessa mål ligger på regeringar, stora företag och verksamheter finns det en möjlighet för varje person att bidra till att uppnå en cirkulär ekonomi. Människor vill undvika att använda engångsartiklar så mycket som möjligt, men ibland kan de helt enkelt inte undgå dem. Lyckligtvis erbjuder marknaden nu icke-plastalternativ till engångsartiklar av plast och papper, t.ex. påsar, tallrikar, sugrör, muggar och bestick. Människor antar en ny lösning i takt med att medvetenheten om miljöfrågor ökar.


Handla vintage och handla lokalt

Snabbmodet har en stor negativ inverkan på miljön genom att bidra till vattenförorening, användning av giftiga kemikalier och ökad mängd textilavfall. Det leder till vikten av att handla begagnat, vilket är en annan sak som människor kan göra för att uppmuntra en cirkulär ekonomi. Second hand-butiker är på frammarsch, och människor kan enkelt söka efter de butiker som finns nära dig. Å andra sidan, genom att handla lokalt eller på livsmedelsmarknaden köper människor varor som producerats i deras lokalsamhälle, vilket bidrar till att minska antalet matkilometer. Maten i en stormarknad reser vanligtvis några tusen mil utomlands med flyg eller lastbil och lämnar därför stora koldioxidavtryck. Genom att handla lokalt ser man också till att frukterna och grönsakerna är färska och inte har konserverats på något sätt, vilket i slutändan minskar matsvinnet.


Återvinn, återanvänd, minska!

Återvinning av plast är alltid i fokus, men förutom plastflaskor finns det ett stort behov av att återvinna glasflaskor och burkar. Det är inte allmänt känt, men produktionen av glasflaskor och burkar bidrar också till miljöförstöring. En glasflaska som återanvänds tre gånger har samma koldioxidavtryck som en enda använd plastflaska. Jämfört med återvinning av plastflaskor måste glasflaskan återanvändas 20 gånger för att koldioxidavtrycket ska vara jämförbart. Det är viktigt att lägga energi och vikt vid användningen av återvinningsbart glas på samma sätt som man lägger vikt vid återvinningsbar plast. Förutom de återanvändbara glasflaskorna slängs mängder av burkar och glasbehållare. Det finns några smarta DIY-idéer för att återanvända glasprodukter, t.ex. kan man använda burkarna i köket för att förvara kryddor, kaffe eller mjöl eller i badrummet för smink eller borstar och till och med skapa dekorativa lyktor av dem.


Av Dora Filipovic


Bild Mockup Graphics / Unsplash

28 visningar

Liknande inlägg

Visa alla